IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoor

Arendusprojektide taotlusvoor on IT Akadeemia programmis alates 2015. aastast ning selle eesmärk on inspireerida uuenduslike ideede väljatöötamist ja seeläbi IKT valdkondliku õppe edendamist.

Toetust antakse nii IKT õppekavade arendusprojektide kui ka teistel erialadel erialaspetsiifilise IKT õppe arenduseks. Toetust saavad taotleda Eesti kõrgkoolid arendusprojektide elluviimiseks, et tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ning arendada erialaspetsiifilisi IKT oskusi teistel erialadel.

Toetuse andmise tulemusena

  • suureneb IKT kõrghariduse rahvusvaheline konkurentsivõime
  • pareneb IKT kõrghariduse õppekvaliteet, innovatsioonivõimekus ning ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö
  • suureneb suutlikkus IKT rakendamiseks teistes sektorites ning seeläbi valdkondliku efektiivsuse tõstmiseks ja konkurentsivõime kasvuks

IT Akadeemia programmi finantseerib Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest.

HETKEL taotlusvoor taotluste esitamiseks avatud ei ole

Info uue taotlusvooru kohta avaldamine sügisel 2017
Läbiviidud taotlusvoorude kohta saab lugeda

  • 2017. aasta taotlusvoor >>>
  • 2015/2016. aasta taotlusvoor >>>


Ekspertkogu koosseis

Arendusprojektide taotlusvooru tingimused ja projekte hindava ekspertkogu koosseisu kinnitab IT Akadeemia programmi juhtkomisjon.

Erki Urva, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Jaak Anton, Haridus- ja Teadusministeerium
Urmas Kõlli, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Peeter Normak, Tallinna Ülikool
Varmo Vene, Tartu Ülikool
Margus Kruus, Tallinna Tehnikaülikool
Pirko Konsa

Sõltuvalt projektitaotluste sisust võib ekspertkogu kaasata nõuandvate ekspertidena valdkonna eksperte.
Ekspertkogu teeb otsused lähtuvalt taotlusvooru eesmärkidest ning taotlusvoorule seatud tingimustest.