Arvutitehnika ja Robotics and Computer Engineering õppekavade arendus

Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut
Projektijuht: Alvo Aabloo

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli arendada Tartu Ülikooli arvutitehnika õppekava (bakalaureus) ja Robotics and Computer Engineering (rahvusvaheline magistriõpe) õpetamise taset praktikumides kasutatavate õppevahendite uuendamise ja uute õppemoodulite sissetoomisega. Antud projekt on suunatud just tehniliste vahendite arendamisele.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena on saanud olulise täienduse õppevahenditesse üksteist tehnoloogiainstituudi õppeainet. Projekti jooksul on soetatud õppetöö läbiviimiseks riistvara. Õppeainete riistvara soetamisel arvestati nii olulisi arenguid tehnoloogias kui õppekavas, samuti õppekavaga seotud ettevõtete (praktika baasid) ettepanekuid vajalike oskuste kohta.

Näiteks on projekti käigus soetatud "GoPiGo kit" vahendid, "Raspberry Pi 2B", "Kaabelduse komplekt" ja "Raspberry Pi sensorite ja tarvikute komplekt". Ostetud on 3D digitizer ja Formlabs 3D printer, mida kasutatakse õppe- ja teadustöös. Nexus, Genesys ja Basys FPGA komplektid on kasutusele võetud õppeaines “Digitaalne loogika”, ja neid on eelkõige kasutanud tudengid oma lõputööde tegemisel.

Tarkvarapakett Comsol litsentsid on kasutuses õppeainetes “Robootika projekt” ja “Riistvaraprojekt”. Projekti raames hangiti ka KUKAbot robot, mis on edukalt doktorantide poolt tööle pandud ning USA-st tagasipöördunud dotsendi Karl Kruusamäe juhendamisel rakendatud õppetöös.

Uuenenud ja täienenud riistvaraga on kaasnenud ka õppemetoodika ja õppematerjalide uuendamine (õppematerjalide ja metoodika uuendamine on toimunud Tartu Ülikooli omavahendite arvelt).  

Toimub tihe koostöö erinevate Tartu Ülikooli instituutidega, sh arvutiteaduste instituudiga ning eraettevõtetega, mis tagab pakutava hariduse laiapõhjalisuse. Kaasatud on välisõppejõude, mis on tõstnud õppekvaliteeti. Tartu Ülikool teeb tihedat koostööd Buildit ärikiirendi ning vilistlaste spinoffidega.