Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel

Toetust antakse projektidele, mille eesmärk on anda täiendav arenguhüpe IKT kõrghariduse õppekvaliteedile. Antud toetusmeetme eesmärk on anda rahalist tuge headele ideedele, mille eesmärgiks on IKT õppekavadel kõrghariduse kvaliteedi tõstmine. Kandideerima oodatakse kõiki IKT kõrgharidust andvaid kõrgkoole/ õppestruktuuriüksusi. Eriti on oodatud erinevad projektid, millest saavad alguse kas koostöö ettevõtetega või innovaatiline lahendus, mis leiaks edaspidi igapäevase koha IKT õppe andmises.

Ühest kõrgkoolist laekuvate taotluste arvu ei piirata. Oodatud on erineva mahu ja maksumusega projektid. Toetuse maksimaalne summa 75 000 on eelkõige selleks, et anda võimalus ka mahukamate ideede toetamiseks.
Toetuse andmisel jälgitakse tegevuste ja maksumuse kooskõla ning vajadusel võib ekspertkogu teha otsuse toetada projekti osaliselt.

Eesmärk

Suurendada IKT kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet, arendades IKT kõrghariduse õppekvaliteeti, innovaatiliste lahenduste juurutamist ja rakendamist õppetöös ning ettevõtete ja kõrgkoolide vahelise koostöö edendamist teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustes.

Sihtgrupp

IKT kõrghariduse õppekavasid õpetavad kõrgkoolid. Õppekavade loetelu on toodud Lisas 1.
Taotlusvoorust ei toetata IT Akadeemia programmist sihtfinantseerimislepingu alusel toetatavatele fookusõppekavadele (loetelu on toodud Lisas 2) suunatud arendusprojekte.
Õppekavade loetelud Lisad 1 ja 2

Taotlusvooru tingimused >>>