IKT teadmiste tulemuslik rakendamine disainivaldkonna õppetöös

Elluviija: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
Projektijuht: Heli Kaldas

projekti eesmärk

Üliõpilased on saavutanud valmisoleku erialaste oskuste igakülgseks arenguks, sh kaasaegseks lähenemiseks loomeettevõtluse valdkonnas.

Ülevaade projektist

Käsitöötehnoloogiad ja disaini eriala õpingute väljundiks on enamasti autorilooming, mida on otstarbekas digitaalselt salvestada, võimaldamaks loomingut taasesitada, arhiveerida ja vajadusel turustada. Projekti jooksul valminud üliõpilaste portfooliod ja E-raamat võimaldavad potentsiaalsetel õppijatel ja ettevõtjatel saada kiire ülevaade üliõpilase loomingulistest ja profesioonaalsetest oskustest ja võimekusest, sh valminud toodetest. Valmiva E-raamatu versioon on lihtsalt uuendatav, võimaldades käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava tudengite praktiliste töötulemuste järjepidevat kajastatust. Projekti tulemuste saavutamine toimus ainete digifotograafia, portfoolio koostamise, projekteerimise ning 3D modelleerimise aine kaudu. Eeldatavalt tõuseb projekti tulemusel koostööprojektide arv (igal semestril 2 koostööprojekti, näiteks innovatsiooniosakud). Otsene kasusaajate arv projektist oli 47 üliõpilast.