Interaktsioonidisaini labori (IDLAB) uuendus, mis sisaldab kaasaegseid
kasutajakogemuse hindamise vahendeid Digitehnoloogiate instituudis

Elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut

Projektijuht: Aleksander Väljamäe

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi interaktsioonidisaini labori (IDLAB) uuendamine ning varustamine uute kasutajakogemuse hindamise vahenditega.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena tekib kasutajakogemuse labor (UXLAB). Mõlemad laborid hakkavad kuuluma Inimese-arvuti interaktsiooni grupi (HCI@TLU) koosseisu. Taoline infrasruktuur on vajalik mitmete kursuste läbiviimisel inimese-arvuti interaktsiooni (HCI) ja informatsiooni- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiaga (ICT) seotud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe programmide raames.

HCI@TLU laborid on mõeldud toetama ka teiste Tallinna Ülikooli instituutide tegevusi. Samuti suurendab hästi sisustatud laborite olemasolu ettevõtete huvi partnerluseks Tallinna Ülikooliga, sealhulgas nii sponsorlusprojektid kui ka ligipääs ülikooli ekspertiisile ning idufirmade algatamisele. Taolise algatuse näiteks võib lugeda projekti EV100 BrainHack Neurotheatre etendust "Demultiplexia" Brüsselis, mis kantakse ette Bozar Electronic Arts Festival, BEAF'17 raames
(https://www.facebook.com/neurotheatrecollective).