Mobiilseid ning kauglaboreid sisaldava õppekeskkonna kvaliteedi uuele tasemele viimine

Elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Automaatikainstituut

Projektijuht: Martin Jaanus

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli Tallinna Tehnikaülikooli Automaatikainstituudis välja töötatud personaliseeritud õppekeskkonna (ISC http://iscx.dcc.ttu.ee) kvaliteedi viimine uuele tasemele, samuti kauglaboritele sobiva platvormi väljatöötamine ning testimine.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena loodi olemasoleva e-õppekeskkonna baasil uus keskkond. Selle tarvis on hangitud ka uus server koos vajaliku tarkvaraga. Uus e-õppesüsteem tagab paindlikkuse suurenemise ja õppejõudude sõltumatu õppetöö läbiviimise. E-õppekeskkonnale on loodud täiesti uus kaasaegne front-end, kasutades tänapäevaseid arendusvahendeid, raamistiku ja kihistamise põhimõtteid. Kogu keskkond toimib kahes keeles (eesti ja inglise).

Teine, mitte vähem tähtis tulemus on kauglaboritele sobiva platvormi väljatöötamine ning testimine. Selle tarvis on disainitud ning hangitud viis kauglabori juhtseadet. Kauglaboreid on testitud ka tudengite peal jooksvas õppetöös. Testimiseks on kasutusele võetud näiteks mõned optoelektroonikakomponendid (valgusdioodid), mis enne otsese realisatsioonina varem puudusid. Juhteade on oma olemuselt liides internetikeskkonna ja katseobjekti vahel. Kauglabori juhtseadmega võib ühendada ning kommuteerida praktiliselt suvalist nõrkvoolu elektriskeemi, kusjuures tulemused on läbi interneti jälgitavad ning seadmed ka kaugelt juhitavad