Summer School on Secure e-Governance 2016

Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikool koostöös Tartu Ülikooliga

Projektijuht: Maria Torm

Ülevaade projektist

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühisprojekt Summer School on Secure e-Governance toimus Tartus ja Tallinnas 27. juuni – 9. juuli 2016 ning põhines TTÜ interdistsiplinaarsel magistriõppeprogrammil „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“. Projekt toimus esmakordselt ning oli väga edukas nii osalejate kui ka korraldajate seisukohast. Suvekooli eesmärk oli tutvustada Eesti e-riigi edulugu rahvusvahelisele publikule, tugevdada ülikoolidevahelist koostööd, suurendada koostöövõrgustikku, tõsta õppekava rahvusvahelist konkurentsivõimet, saadud kogemuse ja tagasiside põhjal planeerida järgmise aasta suvekooli ülesehitust.

Ülikoolidevaheline koostöö koondas kaheks nädalaks e-riigi valdkonna tipptegijad, kelle teadmised ja kogemused moodustasid hindamatu väärtusega terviku. Osalejad tutvusid kahe Eesti linna ja sealse ettevõtlusega, samuti mõlema ülikooli struktuuri ja õppimisvõimalustega. Lisaks õppetööle külastasid tudengid valdkonnaga seotud ettevõtteid ja riigiasutusi, andmaks osalejatele parimat ülevaadet ja jagamaks kogemusi Eesti parimatest praktikatest tehnoloogilisest, halduslikust, majanduslikust, metoodilisest ja õiguslikust vaatenurgast.

Suvekoolis osales 10 tudengit erinevatest riikidest: Soomest, Gruusiast, Jaapanist, Valgevenest, Ukrainast, Taanist, Kreekast ja Eestist.

Projekti programm

27.06.2016 Loeng: Introduction to e-Estonia, lektor Kadri Lühiste
Õppekülastus: Nortal. Kultuuriprogramm: Tartu linnaekskursioon

28.06.2016 Loeng: ICT, Democracy and e-Governance, lektor Andra Siibak
Õppekülastus: Garage 48 HUB

29.06.2016 Loeng: Cyber security & secure governance part I, lektor Eneken Tikk-Ringas Kultuuriprogramm: Tartu Ülikooli muuseum

30.06.2016 Loeng: Cyber security & secure governance part II, lektor Eneken Tikk-Ringas
Õppekülastus: Playtech

01.07.2016 Loeng: Business processes automatization & optimization, lektor Alex Norta Kultuuriprogramm: Tartu Ülikooli infosüsteemide ja haridustehnoloogia esitlus

04.07.2016 Loeng: Legal aspects of e-governance & virtual world, lektor Katrin Nyman Metcalf Õppekülastus: E-riigi Akadeemia

05.07.2016 Loeng: ICT architecture, lektor Andres Kütt
Õppekülastus: Toompea loss ja Stenbocki maja

06.07.2016 Loeng: Information management & digital archiving, lektorid: Ingrid Pappel ja Koit Saarevet Õppekülastus: TTÜ raamatukogu. Kultuuriprogramm: Tallinna Vanalinna ekskursioon

07.07.2016 Loeng: Hackathon: Virtual environments' usability. Start-up world & Prototyping ideas, lektor Hegle Sarapuu.
Suvekooli lõpuüritus Õpetajate Majas

08.07.2016 Loeng/õppekülastus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet.