Eesti Arvuti- ja Süsteemiteaduse Suvekool (ESSCaSS´16)

Korraldaja: Tartu Ülikooli Arvutiteaduste instituut
Projektijuht: Jaak Vilo

Projekti eesmärk ja ülevaade

Projekti eesmärgiks oli 15. Eesti Arvuti- ja Süsteemiteaduse Suvekooli (ESSCaSS’16) edukas läbiviimine. Kraadiõppuritele suunatud suvine rahvusvaheline kool toimus 21.– 25. augustil 2016 Nelijärve Puhkekeskuses Tartu Ülikooli korraldamisel.

Esinejad ja programm

Kooli programmi põhiosa moodustasid neli 3 x 90 min kõrgetasemelist loengukursust kutsutud lektoritelt:

Christian S. Jensen (http://cs.au.dk/~csj/) - Keyword-Based Querying of Geo-Textual Data; Data-Intensive Routing in Spatial Networks
Georgios Gousios (http://www.gousios.gr/) - Quantitative methods in software engineering; Mining GitHub for fun and profit
Aristides Gionis (https://users.ics.aalto.fi/gionis/) - Basic principles of algorithmic graph mining
Eric Gaussier (http://ama.liglab.fr/~gaussier/) - Accessing textual information in large collections

Lisaks loengukursustele toimus tudengite poster sessioon ning ettekannete sessioon, mille raames tegid 20 min. presentatsiooni Ardi Tampuu (TÜ), Ilya Kuzovkin (TÜ), Anna Leontjeva (TÜ), Denis Firsov (TTÜ), Yauhen Yakimenka (TÜ), Tauseef Ahmed (TTÜ) ja Ilya Verenich (TTÜ).

Täiendavalt viis TÜ doktorant Anna Ufliand läbi informaalse populaarteadusliku vestlusringi „A/B testing in big companies“, tuginedes oma töökogemusele Yandex’is.

Suvekooli täpne programm on kodulehel: https://courses.cs.ut.ee/t/esscass2016/Main/HomePage

2016. aasta suvekoolis oli osalejaid 49, neist 34 Tartu Ülikoolist ning 11 Tallinna Tehnikaülikoolist.