Tööandjate rahulolu IKT õppekavadel kõrgkooli lõpetajate oskustega

Pilootprojekti läbiviimise aeg: märts-juuni 2015

Pilootprojekti käigus kaardistati IKT õppekavadel tudengitele õpetatavad oskused ning töötati koostöös kõrgkoolide ja tööandjatega välja ankeet, mille abil küsida tööandjatelt tagasisidet just konkreetsel ametikohal vajalike oskuste ja nende oskuste taseme kohta. Välja töötatud küsitlusankeeti testiti pilootuuringu käigus nelja kõrgkooli poolt: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledži vilistlaste tööandjate seas.

Tööandjate uuringu lõpparuanne >>

Uuringu käigus välja töötatud küsimustikud (3 tk):
Ankeet: teiste erialade lõpetajate IKT oskused
Ankeet: tööandjate rahulolu IKT erialade lõpetajate oskustega
Ankeet: tööandjate rahulolu IKT erialade lõpetajate oskustega (inglise keeles)

Lisainfo hanke kohta on võimalik leida hanke tehnilisest kirjeldusest >>