I paralleelsessioon:
kell 11:05-12:30

TAGASI ÜLDINFOSSE>>

TÖÖTOA NIMETUS
KIRJELDUS

Digipööre
kutsehariduses
Töötoas tutvustatakse kutseõppeasutuste enesehindamise tulemusi ja digiplaane lähtudes kolmest digiküpsuse valdkonnast: õpikäsitus, muutuste juhtimine ja digitaristu.
Töötoas esinevad Mart Laanpere ja Romil Rõbtšenkov Tallinna ülikoolist ning Kerli Požogina Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest.


Õppijate ja õpetajate digipädevuste arendamine

Töötoas tutvustatakse õppijate ja õpetajate digipädevuste hindamismudelit ning kutseõpetajatele mõeldud koolitust „Digipädevuste arendamine haridusasutuses“.
Töötoa viib läbi Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

DigivahendidTöötoas tutvustatakse erinevaid digivahendeid nagu Wizer, Eliademy, Wix, Educaplay jne.
Kõikidel osalejatel peab olemas olema Google'i konto. Töötuba toimub arvutiklassis, aga osalejal võib kaasas olla ka oma sülearvuti.
Töötoa viivad läbi Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest ja Riina Tralla Luua Metsanduskoolist.

Erinevad põlvkonnad -
X, Y ja Z


Töötoas räägitakse tänapäeva õppijatest, sellest, kuidas nad õpivad ümbritsetuna erinevatest meediatest ning millised ootused ja väljakutsed see õpetajatele õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel seab.

Pea pilvedes

Töötoas tutvustatakse erinevaid näiteid sellest, kuidas pilvetarkvara on erinevates organisatsioonides rakendatud ja kuidas see on aidanud kulusid optimeerida.

Tervishoiu ja sotsiaalteenuste töötuba

Valdkonnapõhine töötuba, kus räägitakse praktika toetamisest veebipõhises keskkonnas ja töökohal kasutatavast erialasest digitehnoloogiast.

Disaini ja käsitöö töötubaValdkonnapõhine töötuba, kus tutvustatakse erialast digitehnoloogiat, mida rakendatakse õppimisel ja töökohal.


TAGASI ÜLDINFOSSE>>