II paralleelsessioon:
kell 13:30 - 15:00

TAGASI ÜLDINFOSSE>>

TÖÖTOA NIMETUS
KIRJELDUS

Tulevikuoskused ja OSKA rakendusuuringu tulemusedTöötoas tutvustatakse:
 • tulevikuoskusi ehk millised on lähima 5-10 aasta vaates vajalikud teadmised ja oskused.
 • OSKA (Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem) rakendusuuringute tulemusena selgunud viie valdkonna olulisemaid sõnumeid ja kutseõpet puudutavaid vajalikke tegevusi. Valdkonnad on: energeetika ja kaevandamine, keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus, tervishoid, toiduainetetööstus ja põllumajandus ning ehitus.
Töötoa viivad läbi Tiia Randma ja Urve Mets Kutsekojast.

Muutunud õpikäsitus ja tagasisidestamine

Töötoas arutletakse teemal "Kuhu kõnnib õpikäsitus ja millist teed selleks sillutab tagasiside?"
Töötoa viivad läbi Kristi Vinter ja Katrin Karu Tallinna Ülikoolist.

Äppide kasutamine kutseõppes

Töötoas tutvustatakse, kust otsida äppe, kuidas neid rakendada ning ise luua.
Töötoa viib läbi Eva Tšepurko Valgamaa Kutseõppekeskusest.

Samsung Digi Pass - kutseõppijate digipädevused tööjõuturul läbilöömiseks

Töötoas tutvustatakse Samsung Digi Passi projekti, ettekanded teevad projektis osalenud ja oma töödega eriliselt silma paistnud õppijate meeskonnad:
 • Nutikad logistikud (nutikas laotarkvara)
  Karen Kljupov, Paulina Sugrova ja Tanel Aavistu, Valgamaa Kutseõppekeskus
 • Noored Arendajad (Mäetaguse valla turismiplatvorm)
  Magnus Kalmo, Kristjan Kivikalju ja Kevin Kurs, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 • Elektroonikud (elektroonika jooniste õppimise platvorm)
  Andreas-Edmunds Ereline, Margus Veemaa ja Jack Markkus Tori, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Töötuba juhib Mart Laanpere Tallinna Ülikoolist.
Chromebookile käed külge

Töötoas tutvustatakse Chromebook-arvuti ideed ja iva ning selle võimalusi ja kogemusi õppetöö toetamisel. Töötuba sisaldab Google Classroomi välkkoolitust Chromebookidel.
Töötoa viivad läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi IT-juht Sven-Ervin Paap ja Elleri Muusikakooli haridustehnoloog Tony Tonni.

eTwinningu projektid kutsehariduses

Möödunud õppeaastal esitas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse teenindusõppekava osakonna juhataja Hevelin Kärp oma kolleegidele väljakutse – iga õppekavarühm võiks osaleda ühes eTwinningu projektis.
Kolleegid võtsid väljakutse vastu. Töötoas räägitakse lähemalt, kuidas projektitöö sujus, mida üheskoos partneritega õpiti ning kuidas projektitegevused igapäevase õppetööga seoti.
Lisaks tutvustavad eTwinningu eksperdid Varje Tipp ja Laine Aluoja eTwinningu keskkonda (www.etwinning.net) ja näitavad, kuidas leida ideid projektideks ning kuidas projekte läbi viia.  Palume osalejatele kaasa võtta oma seade, see annab võimaluse aktiivselt praktilistest tegevutest osa võtta.
Töötoa viivad läbi Varje Tipp ja Hevelin Kärp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning Laine Aluoja Türi Põhikoolist.

Energeetika  ja automaatikaValdkonnapõhine töötuba, kus tutvustatakse erialast digitehnoloogiat, mida rakendatakse õppetegevuses.
Töötoa viivad läbi Palmi Rätte, Ingrid Knuut ja Urmas Tangsoo Tallinna Ehituskoolist.


TAGASI ÜLDINFOSSE>>