Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede


HITSA kuulutas 17. oktoobril 2016 välja 4 miljoni euro suuruse toetusmeetme põhikoolidele süle-, laua- ja tahvelarvutite soetamiseks. Toetuse saamise taotlusvooru rahastas Haridus- ja Teadusministeerium, mille kaudu aidati arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning toetada digikultuuri integreerimist õppeprotsessi.

Toetusmeetmest said positiivse toetusotsuse 212 põhikoolide pidajat. Vaata toetuse saanud koolide nimekirja siit »

TOETUSMEETME EESMÄRK:

Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu.

Toetuse maht:

Meetme kogumaksumusest oli Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 85%, mis on 4 000 000 EUR ja koolipidajate omafinantseering minimaalselt 15%.

Toetuse saamise üldtingimused:

  • Toetust sai taotleda riigi-, era‐ ja munitsipaalkooli koolipidaja põhikooliõpilaste arvu alusel (seisuga 14.11.2016 õpib põhikoolis 122 282 õpilast). HITSA toetuse summa õpilase kohta oli 32,71 eurot, millele lisandus koolipidaja kohustuslik omafinantseering 5,77 eurot. Kokku oli õpilase kohta toetuse summa 38,48 eurot.
  • Koolipidaja pidi koostama koos oma haldusalas olevate põhikoolidega digipöörde tegevusplaani perioodiks 2017‐2019.
  • Koostatud tegevusplaanidega saab tutvuda keskkonnas Digipeegel
  • Digiplaanide esitamisele tuli lisaks uuendada ka kõikide koolide IKT andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis ajakohastatud.
  • HITSA-l on õigus kontrollida EHIS-es IKT andmete uuendamist jaanuaris 2018.
Toetusmeetme üldtingimused saab alla laadida siit

TOETUST SAI TAOTLEDA JÄRGMISTE SEADMETE SOETAMISEKS:

  • Sülearvuti komplekt, sh pordilaiend, monitor, klaviatuur, hiir.
  • Lauaarvuti komplekt, sh monitor, klaviatuur, hiir.
  • Tahvelarvuti (Windows, Android, iOS) ja lisaseadmed.
  • Minihanke raames All in One arvuti (AIO - hübriid monitorist ning eraldi arvutikastist - ühte korpusesse on paigutatud monitor + arvutikast koos USB pesade, CD-ROM’i, võrgukaardi ning kõrvaklapi pesaga), sülearvuti macOS operatsioonisüsteemiga, sülearvutite ja tahvelarvutite hoiustamise, laadimise ja transportimise kohvrid ning muud seadmed.<

Soovitused mobiilse ja statsionaarse töökoha ning õpperuumide varustamiseks tehnoloogiaga koolide digivõimekuse tõstmiseks leiab siit »

Toetusmeetme jaoks välja kuulutatud riigihange seadmete soetamiseks kehtib 10.05.2018. Selle ajani on kõikidel hankes osalenud koolipidajatel võimalus hankes määratud seadmeid täiendavalt omarahastusega osta.

MEETME HANKEDOKUMENDID:

Volitused ja indikatiivsed soovid toetusmeetme riiklikkus hankes osalemiseks esitas 205 kohalikku omavalitsust, 36 era- ja 1 riigikoolide pidajat.

Hange koosneb neljast osast (vastavate tehniliste spetsifikatsioonidega saab tutvuda lingile klõpsates):

Hange on avaldatud riigihangete registris numbri 174506 all.
Vaata lähemalt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174506.

Riigihanke tulemusena on raamlepingu partneriteks Atea AS, kellelt koolid saavad hankida sülearvutite komplekte, MarkIT Eesti AS ja Green IT AS, kes pakuvad lauaarvutite komplekte, ning Datel AS ja 3 Step IT OÜ, kelle tarnida on tahvelarvutid koos lisadega.