Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede


HITSA kuulutas 17. oktoobril 2016 välja 4 miljoni euro suuruse toetusmeetme põhikoolidele süle-, laua- ja tahvelarvutite soetamiseks. Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi.

Toetus on mõeldud riigi-, era‐ ja munitsipaalkoolide koolipidajatele ning seda saab taotleda vastavalt 2016/2017 õppeaasta põhikooliõpilaste arvule. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Toetusmeetmesse taotluste vastuvõtmise tähtaeg oli 31. mai 2017. Positiivse toetusotsuse on saanud 212 koolipidajat. Vaata lähemalt siit »

TOETUSMeetme eesmärk:

Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu.

Toetuse maht:

Meetme kogumaksumusest on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 85%, mis on 4 000 000 EUR ja koolipidajate omafinantseering minimaalselt 15%. 

Toetuse saamise üldtingimused:

  1. Toetust saab taotleda riigi-, era‐ ja munitsipaalkooli koolipidaja põhikooliõpilaste arvu alusel (seisuga 14.11.2016 õpib põhikoolis 122 282 õpilast). HITSA toetuse summa õpilase kohta on 32,71 eurot, millele lisandub koolipidaja kohustuslik omafinantseering 5,77 eurot. Kokku on õpilase kohta toetuse summa 38,48 eurot.
  2. Koolipidaja peab koostama keskkonnas Digipeegel digipöörde tegevusplaani perioodiks 2017‐2019, mis sisaldab kõikide haldusalas olevate koolide digiplaane. Digiplaani koostamine on eeltingimuseks taotluse esitamisel. Digiplaani koostamise täpsemat infot vaata siit »
  3. Koolipidaja peab esitama toetusmeetmest toetuse saamiseks taotluse HITSA konkursiveebi kaudu.
  4. Taotluse esitamisel peavad kooli(de) IKT‐d puudutavad andmed olema Eesti Hariduse Infosüsteemis ajakohastatud.
  5. Koolipidajad ja koolid peavad toetusmeetme lõppemisel avalikustama koostatud digiküpsuse raportid ja digiplaanid.
  6. Toetust ei eraldata statsionaarsete arvutiklasside soetamiseks.

Toetusmeetme tingimused saab alla laadida siit ja meedet tutvustavad slaide saab vaadata siit »

TOETUST SAI TAOTLEDA JÄRGMISTE SEADMETE SOETAMISEKS:

  • Sülearvuti komplekt, sh pordilaiend, monitor, klaviatuur, hiir.
  • Lauaarvuti komplekt, sh monitor, klaviatuur, hiir.
  • Tahvelarvuti (Windows, Android, iOS) ja lisaseadmed.
  • Minihanke raames All in One arvuti (AIO - hübriid monitorist ning eraldi arvutikastist - ühte korpusesse on paigutatud monitor + arvutikast koos USB pesade, CD-ROM’i, võrgukaardi ning kõrvaklapi pesaga), sülearvuti macOS operatsioonisüsteemiga, sülearvutite ja tahvelarvutite hoiustamise, laadimise ja transportimise kohvrid ning muud seadmed.<

Soovitused mobiilse ja statsionaarse töökoha ning õpperuumide varustamiseks tehnoloogiaga koolide digivõimekuse tõstmiseks leiab siit »

Meetme ajagraafik JA TEGEVUSED:

Aeg

Kes?

Tegevus

17. oktoober 2016

HITSA

Kuulutas välja taotlusvooru perioodiks 17. oktoober 2016 – 31. mai 2017.

November 2016 – mai 2017

Koolipidaja

Koostab keskkonnas "Digipeegel" digipöörde tegevusplaani perioodiks 2017-2019, mis peab sisaldama koolide digiplaane. Digiplaanide koostamise info leiab SIIT

Detsember 2016 – mai 2017

Koolipidaja

Esitab HITSA konkursiveebi kaudu taotluse toetusmeetmest rahastuse saamiseks.

üks kord kuus

Hindamiskomisjon

Hindab eelneval kuul laekunud taotlusi.

üks kord kuus

HITSA

Teavitab koolipidajat toetuse saamisest.

Jaanuar – oktoober 2017          

Koolipidaja

Tellib toetuse summasid arvestades riistvara ning sõlmib ostu- või rendilepingu raamhanke võitjaga ja edastab lepingu koopia HITSA-le.

Jaanuar – oktoober 2017      

HITSA/Koolipidaja

Sõlmivad toetuse saamise lepingu ja HITSA maksab koolipidajale toetuse summa välja.

 2. oktoober 2017 Koolipidaja Koolipidaja ja tema haldusalas olevad koolid peavad avalikustama toetusmeetmesse esitatud digiplaanid

MEETME HANKEDOKUMENDID:

Volitused ja indikatiivsed soovid toetusmeetme riiklikkus hankes osalemiseks esitas 205 kohalikku omavalitsust, 36 era- ja 1 riigikoolide pidajat.

Hange koosneb neljast osast (vastavate tehniliste spetsifikatsioonidega saab tutvuda lingile klõpsates):


Hange on avaldatud riigihangete registris numbri 174506 all.
Vaata lähemalt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174506.

Riigihanke tulemusena on raamlepingu partneriteks Atea AS, kellelt koolid saavad hankida sülearvutite komplekte, MarkIT Eesti AS ja Green IT AS, kes pakuvad lauaarvutite komplekte, ning Datel AS ja 3 Step IT OÜ, kelle tarnida on tahvelarvutid koos lisadega.