Põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeede


Meetme hetketegevused:

Volitused ja indikatiivsed soovid esitas 205 KOVi, 36 era- ja 1 riigikoolide pidajat.

Hange koosneb neljast osast (vastavate tehniliste spetsifikatsioonidega saab tutvuda lingile klõpsates):


Hange on avaldatud riigihangete registris numbri 174506 all.
Vaata lähemalt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/174506.

Riigihanke tulemusena on raamlepingu partneriteks Atea AS, kellelt koolid saavad hankida sülearvutite komplekte, MarkIT Eesti AS ja Green IT AS, kes pakuvad lauaarvutite komplekte, ning Datel AS ja 3 Step IT OÜ, kelle tarnida on tahvelarvutid koos lisadega.

Meetme eesmärk:

Õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu.

Toetuse maht:

Meetme kogumaksumusest on Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 85%, mis on 4 000 000 EUR ja koolipidajate omafinantseering minimaalselt 15%. 

Meetme raames toetatakse järgmiste seadmete soetamist:

  • Sülearvuti komplekt, sh pordilaiend, monitor, klaviatuur, hiir.
  • Lauaarvuti komplekt, sh monitor, klaviatuur, hiir.
  • Tahvelarvuti (Windows, Android, iOS) ja lisaseadmed.
  • Minihanke raames All in One arvuti (AIO - hübriid monitorist ning eraldi arvutikastist - ühte korpusesse on paigutatud monitor + arvutikast koos USB pesade, CD-ROM’i, võrgukaardi ning kõrvaklapi pesaga), sülearvuti macOS operatsioonisüsteemiga, sülearvutite ja tahvelarvutite hoiustamise, laadimise ja transportimise kohvrid ning muud seadmed.

Toetuse saamise üldtingimused:

  1. Meetme toetust saab taotleda riigi-, era‐ ja munitsipaalkooli koolipidaja põhikooliõpilaste arvu alusel (seisuga 10.11.2016).
  2. Koolipidaja peab esitama digipöörde tegevusplaani perioodiks 2017‐2019, mis sisaldab kõikide haldusalas olevate koolide digiplaane. Digiplaani koostamise infot vaata siit »
  3. Taotluse esitamisel peavad kooli(de) IKT‐d puudutavad andmed olema Eesti Hariduse Infosüsteemis ajakohastatud.
  4. Toetust ei eraldata statsionaarsete arvutiklasside soetamiseks.

Lae alla digitaristu toetusmeetme täpsed tingimused siit »

Toetusmeetme infopäevad:

2016. aasta sügisel tutvustati maakondlikel infopäevadel koolipidajatele ja koolijuhtidele meetme tingimusi ja räägiti lähemalt digiplaani koostamisest toetuse saamiseks. Toetusmeedet tutvustavad infopäeva slaidid saab alla laadida siit »

Soovitused mobiilse ja statsionaarse töökoha ning õpperuumide varustamiseks tehnoloogiaga koolide digivõimekuse tõstmiseks leiab siit »

Meetme ajagraafik:

Aeg

Kes?

Tegevus

30. aprill 2016

HITSA

Töötab välja hangitavate seadmete nimekirja ning lisab raamhanke riigihangete keskkonda (ei ole aktiivne).

10. mai 2016

HITSA

Saadab koolipidajatele kirja Volituste saamiseks raamhanke läbiviimiseks ja avalikustab hangitava riistvara tehnilise kirjelduse.

10.- 23. mai 2016

Koolipidaja

Esitab raamhankes osalemise kohta volituse.

26. juuli 2016

HITSA

Avalikustab raamhanke nii väljaostu kui ka kapitalirendi võimalusega.

31. oktoober 2016

HITSA

Selgub raamhanke võitja(d).

17. oktoober 2016

HITSA

Kuulutab välja taotlusvooru perioodiks 17. oktoober 2016 – 31. mai 2017. 

Detsember 2016 – mai 2017

Koolipidaja

Esitavad HITSAle taotlusi jooksvalt antud ajaperioodi jooksul.

üks kord kuus

Hindamiskomisjon

Hindab eelneval kuul laekunud taotlusi.

üks kord kuus

HITSA

Teavitab koolipidajaid toetuse saamisest.

Detsember 2016 – juuni 2017          

Koolipidaja

Tellib toetuse summasid arvestades riistvara ning sõlmib ostu- või rendilepingu raamhanke võitjaga ja edastab lepingu koopia HITSA-le.

Detsember 2016 – juuni 2017      

HITSA/Koolipidaja

Sõlmivad toetuse saamise lepingu ja HITSA maksab koolipidajale toetuse summa välja.