Mathcad

Mathcad on teadus- ja insenertehnilise arvutamise pakett. Erinevalt muudest levinud matemaatikapakettidest (Maple, Matlab, Mathematica jne), tabelarvutussüsteemidest (MS Excel jne) ja programmeerimiskeeltest (Pascal, C jne) võimaldab Mathcad sisestada matemaatilisi avaldisi ligilähedaselt loomulikul kujul nagu trükitud tekstides. Eriti tabelarvutussüsteemidega võrreldes on Mathcad'i dokumendis hulga lihtsam jälgida arvutuste käiku.  

MathCadi saab tasuta kasutada kõikides üldhariduskoolides ning Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli liikmeskoolides. Programmi saab kasutada ainult kooli arvutitest. 

Programmi  saab installeerida aadressilt http://www.e-uni.ee/mathcad